Lan ý

220.000

Cây lan ý thủy canh tên khoa học: Spathiphyllum wallisii (Peace Lily) ), thuộc họ Araceae, ngoài ra cây lan ý còn các tên gọi khác như: Bạch Môn, Vỹ Hoa Trắng, Huệ Hòa Bình. Cây Lan Ý còn đứng đầu danh sách loài cây lọc không khí…