Hộp màu 150ct

145.000

1 bộ gồm 150 chi tiết :
– 36 bút dạ mầu
– 24 sắp dầu
– 24 bút sáp
– 24 bút chì mầu
– gim vòng ( kep giấy )
– 12 bột mầu nước
– 1 viên tẩy
– 1 khay pha mầu
– 1 bàn cọ mầu
– 1 kéo
– 1 dập gim
– 1 hộp mầu trắng
– 1 keo dán
– 1 Thước kẻ
– 1 bút chì đen
– 1 gọt bút chì