Cựa gà tre 2 li thông 42

240.000

Cựa gà tre 2 Li thông 42

    Anh em chơi gà tre, gà 0.8kg (8 lạng), gà 0.85kg (8.5 lạng), gà 0.9 kg (9 lạng) đá cựa gà tre 2 li là phù hợp, còn gọng cựa thông có chiều dài từ 40-45 như: cựa gà tre 2 li thông 40, cựa gà tre 2 li thông 41, cựa gà tre 2 li thông 42…

Cựa gà tre chất lượng tốt thì phải đạt yêu cầu làm bằng thép tốt, nhập khẩu, cứng, nhẹ, sắc bén, đâm sâu hiệu quả cao cho gà đá tiền, chơi tốt sân xi măng, không cong vẹo, tà mũi phù hợp với mọi loại gà tre đá tiền lớn nhỏ.