Cựa gà tre 2 li thông 41

240.000

Cựa gà tre 2 Li thông 41

Anh em chơi gà tre, gà 0.8kg (8 lạng), gà 0.85kg (8.5 lạng), gà 0.9 kg (9 lạng) đá cựa gà tre 2 li là phù hợp, còn gọng cựa thông có chiều dài từ 40-45 như: cựa gà tre 2 li thông 40, cựa gà tre 2 li thông 41, cựa gà tre 2 li thông 42…

Cựa gà tre chất lượng tốt thì phải đạt yêu cầu làm bằng thép tốt, nhập khẩu, cứng, nhẹ, thông, sắc bén, đâm sâu hiệu quả cao cho gà đá tiền, bao chơi sân xi măng, cong vẹo, tà mũi phù hợp với mọi loại gà tre đá tiền lớn nhỏ.