Cựa gà nòi 2 ly 8

275.000 265.000

Cựa gà nòi 2 ly 8

Thích hợp cho các loại gà nòi

Mẫu y hình

Độ sắc bén và độ công chuẩn thích hợp cho gà chiến